H12 Small Bucket Bags

媽媽的買菜包 / 妹妹的補習包 / 爸爸的公事包
我的話當然就是旅行包啦 ❤
不分老少 / 每個人都需要它【小水桶包】
快與家人一起擁有它培養好感情吧 ๑ ˃̵ ᴗ ˂̵ و

Phone: +886-2-2550-8992Address: No. 77, Zhengzhou Road, Datong District, Taipei City (Huayin Street wholesale circle)
© una hana.zakka. All Rights Reserved.