C18 Cube Coin Pouches

New!期待已久的零錢包【方糖零】登場囉!♡ ♡
你是不是在找一個簡單好看又耐用又不貴的零錢包,還沒上架時詢問度就超高!
粉粉真是好眼力, 放卡片、零錢、鈔票、耳機都方便
內分隔設計 + 外拉鍊設計 = 完美! ⋋ ❛ ◡ ❛ ⋌

Phone: +886-2-2550-8992   Address: 11F., No. 1-1, Sec. 1, Chongqing N. Rd., Datong Dist., Taipei City 103, Taiwan (R.O.C.)
© uma hana.zakka. All Rights Reserved.