W17 派蒂女孩兩用夾

24格卡片夾層、4格長型夾層、1格拉鍊收納
背面拉鍊透明層可直接滑手機/最大可放至6吋
平時外出可「斜背」/約會可當「手拿夾」
一款包包兼具兩種背法~快分享給好姐妹 ´ ε` ♡

*
深藍星娑
NO.U170606
深藍星娑
*
米蕾hana
NO.U170602
米蕾hana
*
白花花象
*
粉夏日特調
NO.U170905
粉夏日特調
*
米花多酚
NO.U160703
米花多酚
*
深藍夢公園
NO.U170903
深藍夢公園
Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next
電話:+886-2-2550-8992   地址:台北市大同區鄭州路77號(後火車站批發商圈)
© una hana.zakka. All Rights Reserved.